Magazyn Rynku Nieruchomości \

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start e-Magazyn IwN
Magazyn Rynku Nieruchomości "Inwestuj w Nieruchomości"

Co kształtuje ceny mieszkań?

Na poziom rynkowy ceny mieszkania wpływa bardzo wiele czynników. Najważniejszy z nich to czynnik ekonomiczny. W zależności od tego jakie są relacje między podażą - czyli ilością ofert sprzedaży, a popytem - czyli ilością klientów posiadających środki finansowe, chcących te mieszkania kupić.

Więcej…
 

Bankowy wkład w bałagan

Sielankowe opinie o wzorowo zarządzanych bankach w Polsce, psuje od czasu do czasu informacja o kolejnych wyskokach poszczególnych banków w różnych dziedzinach. Dokładam do tego kolejny kamyczek z branży w której od wielu lat pracuję – pośrednictwie w obrocie nieruchomościami.

Więcej…
 

Mieszkamy w kamienicy - zagrożenia

Kupno mieszkania w kamienicy oprócz wielu zalet, dla których je kupujemy, może posiadać również dość uciążliwe dla nabywcy wady. Jedną z głównych jest fakt, że budynki, w których się ono znajduje są w dużym stopniu zdekapitalizowane. Wymagają sporych nakładów na remonty i usprawnienia konieczne do wygodnego zamieszkiwania. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia dużych nakładów na kolejne remonty.

Bardzo duży procent starych, zabytkowych kamienic na Śląsku, znajduje się w posiadaniu samorządów, które nie mają środków  na ich remonty. Kupując mieszkanie od gminy, w kamienicy, która  nie była remontowana, stajemy się w określonym procencie współwłaścicielem budynku.

Więcej…
 

Cena a wartość rynkowa mieszkania

Cena mieszkania podana w akcie notarialnym, niekoniecznie musi być zgodna z jego wartością rynkową, ale wówczas możemy spodziewać się wezwania „na dywanik” do urzędu skarbowego.

Nierzadko zdarza się, że jakiś czas po zawarciu aktu notarialnego i kupnie mieszkania, dostajemy wezwanie do urzędu skarbowego, który żąda wyjaśnień, dlaczego cena w akcie notarialnym odbiega od wartości rynkowej kupionej nieruchomości.

Więcej…
 

Mieszkania z "duszą"

Awans życiowy i nobilitacja – czy też niefortunna decyzja i spore koszty? Która  z tych dwóch myśli częściej towarzyszy nabywcom  lokali mieszkalnych, usytuowanych w wiekowych kamienicach w centrach miast?

Oczywiście sporo zależy od naszych oczekiwań, upodobań i gustów oraz od tego, czy naszą decyzję poprzedziła wnikliwa analiza tematu i czy posiedliśmy konkretną wiedzę dotyczącą tego typu nieruchomości.

Więcej…
 


Strona 21 z 21