Magazyn Rynku Nieruchomości \

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Nieruchomości gminne Walczyć o swoje

Walczyć o swoje

Email Drukuj

użytkowanie wieczysteNiektórym użytkownikom wieczystym dokonuje się aktualizacji opłaty, innym nie.

Nowy rok, to nowe stawki opłat za wieczyste użytkowanie. Użytkownicy wieczyści mają okazję doświadczyć, że opłata aktualizowana jest zwykle na opłatę wyższą. Nie widać w polityce aktualizacji faktu, że ceny rynkowe nieruchomości gruntowych mocno wyhamowały, ponieważ podłożem wzrostu opłat z tytułu wieczystego użytkowania nie jest bieżąca sytuacja na rynku nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami aktualizacja opłat może być dokonywana nie częściej niż raz w roku, a w wielu przypadkach aktualizacje mogły mieć miejsce nawet kilka lat temu. Nic dziwnego więc, że w efekcie często opłata z tytułu wieczystego użytkowania wzrasta skokowo, zdarza się, że nawet kilkadziesiąt razy. Dziwi jednak fakt, że niektórym użytkownikom wieczystym dokonywana jest aktualizacja opłaty, a innym nie. Tym bardziej, że czasem są to użytkownicy nieruchomości sąsiadujących.

Jeszcze bardziej może dziwić, że przedkładane użytkownikom nowe, wyższe opłaty z tytułu wieczystego użytkowania naliczane są bardzo często wadliwie. Operaty szacunkowe, będące podstawą naliczenia nowych opłat za użytkowanie wieczyste, bardzo często oparte są na nieaktualnych, bądź wadliwych danych rynkowych. Wynikiem tego jest zawyżona wartość nieruchomości i zawyżona opłata za użytkowanie wieczyste.

Użytkownikom wieczystym nie pozostaje nic innego, jak walczyć o swoje racje, a przede wszystkim o związane z tymi racjami pieniądze. Niestety, wielu użytkowników nie ma w ogóle świadomości, że podwyższenie opłat za użytkowanie wieczyste nie jest wcale nieuchronne, a użytkownik wieczysty w dochodzeniu swoich praw nie jest bez szans. Istnieje proste i skuteczne wyjście z takiej sytuacji. Dostrzeżone wady dokumentacji i wynikającej z niej nowej wartości, na podstawie której naliczona została propozycja nowej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania należy przekazać w ciągu 30 dni od jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dobrze przedstawione racje użytkownika wieczystego znajdują zrozumienie przed obliczem Kolegium i w efekcie nowa wysokość opłat jest bądź obniżana, bądź w szczególnie rażących przypadkach uchylana.

Najbardziej opłacalną dla użytkownika wieczystego strategią postępowania jest skorzystanie z doświadczenia ekspertów rynku nieruchomości. Potrafią oni bardzo skutecznie dokonać analizy wartości dowodowej dokumentacji przedstawionej przez Gminę, jako podstawę podwyższenia opłat. Skuteczność ich działania jest bardzo duża. Praktyczne doświadczenia wykazują, że aktualizacje przygotowywane przez Gminy zawierają tak wiele błędów i niedociągnięć, że Samorządowe Kolegia Odwoławcze bardzo często obniżają albo w ogóle uchylają podwyższenie opłat. Aby SKO mogło tego dokonać, potrzebne są argumenty prawne i merytoryczne z rynku nieruchomości, których dostarczyć mogą użytkownikom wieczystym właściwie tylko specjaliści rynku nieruchomości. Bez ich pomocy skuteczność odwołań jest znacznie niższa.

Można mieć nadzieję, że z czasem liczba błędów i niedociągnięć popełnianych przez samorządy przy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste będzie systematycznie maleć. Zanim to jednak nastąpi, trzeba skutecznie bronić swojego interesu. Doświadczenia ostatniego czasu pokazują, że użytkownicy wieczyści w konfrontacji z Gminami nie są osamotnieni ani pozbawieni szans.