Magazyn Rynku Nieruchomości \

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Nieruchomości gminne Nieruchomość też towar

Nieruchomość też towar

Email Drukuj

gminy a rynek nieruchomościWiększość gmin, pamiętając o procedurach, zapomina o odpowiedniej promocji.

Gminy są ważnym uczestnikiem rynku nieruchomości. Jako podmiot odpowiedzialny za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decydują w istotny sposób o wartości nieruchomości. Równocześnie wiele gmin dysponuje bogatą ofertą nieruchomości, stanowiących gminne mienie komunalne.

Większość z tych nieruchomości przeznaczona jest na wynajem. Pozostałe nieruchomości, które wymagają nakładów na remont lub z innych powodów stają się zbędne, oferowane są do sprzedaży. Proces sprzedaży jest często długotrwały, ponieważ gmina musi działać zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami  i w innych aktach prawnych. Odnoszę wrażenie, że większość gmin, pamiętając o procedurach, zapomina o odpowiedniej promocji nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Ograniczają się do zamieszczenia informacji o kolejnych przetargach na tablicy ogłoszeń i na własnej stronie internetowej oraz wymaganych procedurą ogłoszeń w prasie. Powoduje to wydłużenie procesu sprzedaży, wzrost kosztów obsługi i uzyskiwanie niższych cen.

Większa część nieruchomości komercyjnych, które gminy sprzedają, wymaga reklamy ponadlokalnej - wojewódzkiej, albo ogólnokrajowej. Widać wyraźnie, że gminy sobie z tym nie radzą. Wystawiają oferty w niewłaściwym okresie, nie uwzględniając koniunktury na rynku, ograniczając się do zwykłych ogłoszeń przetargowych. Taka promocja ofert w żaden sposób nie eksponuje zalet tych nieruchomości i możliwości, jakie one stwarzają dla potencjalnych inwestorów. Oszczędzając na promocji, uzyskują w zamian dużo niższe ceny na przetargach, bo wielu potencjalnych chętnych o tych ofertach nigdy się nie dowie.

Sądzę, że jest to realny problem gmin, powodujący dla nich wymierne straty. Może warto więc powierzyć to fachowcom, którzy się na tym znają?

Wybrane nieruchomości oferowane do sprzedaży przez gminy

Miejscowość Rodzaj
nieruchomości
Powierzchnia
użytkowa m2
Powierzchnia
działki m2
Cena
wywoławcza zł
Cena 1m2
Wadium
Tryb
sprzedaży
Termin
składania ofert
Termin
rozstrzygnięcia
Bielsko-Biała Kamienica mieszkalno-usługowa 520,31 363 3.758.311,85
+VAT
7.223,22
+VAT
300.000 Przetarg pisemny 12.III.2010 18.III.2010
Budynek zabytkowy położony na bielskiej starówce, dwupiętrowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Przedmiotem sprzedaży jest udział 711/1000. Udział ten obejmuje lokal użytkowy 76 m2 położony w piwnicy oraz 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 444,31 m2 położonych na I i II piętrze oraz na poddaszu. Działka będzie oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat. Cena osiągnięta w przetargu zostanie obniżona zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami o 30% dla udziału w budynku i 50% dla udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu. Cena wywoławcza netto obejmuje udział w budynku 3.642.170 złotych i udział w gruncie 116.141,85 złotych. Nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem: „B9 U, M” – ogólne przeznaczenie - funkcja usługowo-mieszkalna.
Katowice Działka inwestycyjna - 11036 2.600.000 235,59 500.000 Przetarg ustny 15,16.II.2010 23.II.2010
9:20
Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Roździeńskiej, stanowiąca własność Miasta Katowice. Nieruchomość usytuowana jest na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona jest pod: obiekty produkcyjne, w tym wysokich technologii, obiekty biurowe, składy i magazyny, obiekty gastronomii, rzemiosła, obiekty i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej (symbol 4P, U), zieleń (symbol 7 ZE), obiekty usług gastronomii, rzemiosła, obiekty i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej, funkcje mieszkalne w ramach obiektów usługowych (symbol 9U). Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy tj. wybudowania fundamentów, w terminie do 24 miesięcy od dnia nabycia oraz do zakończenia zabudowy tj. wybudowania budynku w stanie surowym zamkniętym, w terminie do 36 miesięcy od dnia nabycia. Miasto Katowice zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości na okres 5-ciu lat od daty nabycia nieruchomości przez nabywcę, przy czym skorzystanie przez Miasto z tego prawa nastąpić może w przypadku niedotrzymania przez Nabywcę ww. terminów zagospodarowania nieruchomości.
Gliwice Lokal użytkowy 99,23 272 1.179.500 4336,40 59.000 II Przetarg ustny 22.II.2010 26.II.2010
Lokal nr I o powierzchni 99,23 m2 położony jest na parterze – składa się z 6 pomieszczeń (w tym 2 pomieszczeń sanitarnych) wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 23,27 m2. Z prawem własności lokalu związany jest udział 19/100 w częściach wspólnych. Instalacja grzewcza lokalu wymaga wymiany. W cenie wywoławczej zawarta jest I opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 4355,75 zł + 22% VAT tj. 5314,02 zł. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu zostaną ustalone w wysokości 3% wylicytowanej wartości udziału, podwyższone o 22% podatek VAT.
 

Uwaga

Poszukujemy do współpracy ambitnych studentów prawa, dziennikarstwa, reklamy internetowej, marketingu i informatyki, pragnących pomóc w rozwoju naszego magazynu opinii „Inwestuj w Nieruchomości” i portalu iwn.son.pl.

Zapewniamy możliwość zdobycia praktyki i doświadczenia zawodowego, a dla najlepszych przewidujemy możliwość zatrudnienia w przyszłości.