Magazyn Rynku Nieruchomości \

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Poradnik Wynajmować, czy nie wynajmować?

Wynajmować, czy nie wynajmować?

Email Drukuj

wynajmować czy nie wynajmować wątplitości...czyli wątpliwości związane z wynajęciem mieszkania.

Zapewne każdy kto ma zamiar wynająć mieszkanie osobie trzeciej ma istotne wątpliwości co do słuszności swojej decyzji. Wpuszczenie obcych osób do własnego lokalu może budzić poważne rozterki i obawy o swój dobytek. Nigdy nie można być pewnym jaką osobą jest najemca i jak będzie postępował wobec wynajmującego oraz jego mieszkania. Czy oznacza to, że należy zrezygnować z wynajmowania lokalu w obawie przed nieuczciwym najemcą? W celu rozstrzygnięcia tego problemu przyjrzyjmy się najczęstszym zadawanym przez wynajmujących pytaniom związanych z ich obawami.

Czy lokator opuści lokal w terminie uzgodnionym w umowie?

Teoretycznie najemca powinien opuścić lokal następnego dnia po ostatnim dniu obowiązywania umowy, chyba że w umowie wskazano termin późniejszy. Do tego czasu najemca może w nim przebywać i używać zgodnie z przeznaczeniem. Niestety nie można przymusem fizycznym zmusić nikogo do opuszczenia lokalu mimo, iż nie ma prawa w nim przebywać. Dużo zatem zależy od osoby najemcy. Należy starannie zwracać uwagę na potencjalnych najemców, na ich zachowanie, warunki rodzinne i finansowe. Jeśli jednak dojdzie do sytuacji, gdy mimo upływu okresu umownego najemca nie opuści lokalu, wynajmującemu przysługuje szereg środków mających na celu urzeczywistnienie tego obowiązku. Należy jednak zaznaczyć, że środki te często są mało skuteczne i zdarza się, że pozbycie się nieuczciwego (byłego) najemcy może potrwać znaczny okres czasu.

Czy najemca pozostawi lokal w należytym stanie technicznym?

Podobnie odpowiadając na to pytanie należy odwołać się do cech samych najemców, ich uczciwości itd. W przypadku gdyby lokal został uszkodzony, zabrudzony itd. wynajmujący nie jest pozostawiony bez żadnych możliwości obrony przed najemcą. Po pierwsze zawsze można ustanowić tzw. kaucję mieszkaniową, którą najemca prze objęciem lokalu uiszcza na rzecz wynajmującego. Po drugie nawet jeśli nie została ustanowiona kaucja, to wynajmujący będzie mógł dochodzić odszkodowania od najemcy za powstałe uszkodzenia lokalu.

Czy będzie regularnie opłacał uzgodniony czynsz i opłaty eksploatacyjne?

Najemca powinien płacić czynsz i inne opłaty w terminie uzgodnionym w umowie. Nie oznacza to, że tak będzie czynił. W tym przypadku niekoniecznie najemca musi być nieuczciwy. Wystarczy bowiem, że utracił źródła swoich dochodów, co powoduje że nie ma pieniędzy na uiszczanie opłat czynszowych. W takim przypadku wynajmujący może zatrzymać kaucję mieszkaniową. Jeśli nie pobrał kaucji lub nie wystarcza ona na pokrycie opłat jedynym środkiem będzie wytoczenie powództwa o zapłatę powstałych zaległości. W zakresie dochodzenia należności z tytułu najmu obowiązujące przepisy ułatwiają nieco sprawę poprzez m.in. dochodzenie czynszu w postępowaniu uproszczonym, prawo zastawu na rzeczach najemcy wniesionych do lokalu.

Czy nie zniszczy lub nie okradnie lokalu?

Podobnie jak ma to miejsce z pozostałymi pytaniami także i w tym przypadku nie można mieć pewności co do zachowania najemcy. Pamiętać należy jednak, że wynajmujący nie jest w takiej sytuacji bezbronny. Może zatrzymać pobraną kaucję mieszkaniową czy też skorzystać ze środków ochrony prawnej na zasadach ogólnych.

Podsumowując należy jeszcze raz podkreślić, że dużo zależy od postawy i zachowania samego najemcy. Niestety nie ma pewności, że będzie on postępował uczciwie, zgodnie z przyjętymi na siebie zobowiązaniami. Należy jednak pamiętać, że wynajmujący w takich sytuacjach nie jest pozbawiony ochrony. Oczywiście skuteczność tych środków jest bardzo różna, dlatego warto zminimalizować ryzyko poprzez odpowiednie ukształtowanie umowy najmu oraz wybór najbardziej odpowiadających nam najemców. Warto też, jeśli nie dysponujemy odpowiednią wiedzą skorzystać z pomocy profesjonalistów tj. pośredników w obrocie nieruchomościami lub prawników.

 

Uwaga

Poszukujemy do współpracy ambitnych studentów prawa, dziennikarstwa, reklamy internetowej, marketingu i informatyki, pragnących pomóc w rozwoju naszego magazynu opinii „Inwestuj w Nieruchomości” i portalu iwn.son.pl.

Zapewniamy możliwość zdobycia praktyki i doświadczenia zawodowego, a dla najlepszych przewidujemy możliwość zatrudnienia w przyszłości.