Magazyn Rynku Nieruchomości \

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Poradnik Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT

Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT

Email Drukuj

sprzedaż nieruchomości a podatek vatKażdy z nas, choć niekoniecznie z lubością styka się z Urzędem Skarbowym. Często w takich kontaktach orientujemy się jak prawdziwe jest przysłowie o dwóch pewnych w życiu rzeczach. Oczywiście jedną z nich jest podatek. Czy aby na pewno zawsze?

Urzędy Skarbowe a obowiązek zapłaty VAT-u

Zasadniczo podatek VAT uiszczany jest przez przedsiębiorców, czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Kluczowe znaczenia ma zatem określenie czy konkretna osoba prowadzi działalność gospodarczą. Z drugiej strony każdy ma prawo do rozporządzania swoim majątkiem, w tym także do sprzedaży nieruchomości-co nie oznacza, że prowadzi działalność gospodarczą. Często jednak w przypadku zbycia więcej niż jednej nieruchomości przez jednego właściciela do głosu dochodzi Urząd Skarbowy twierdząc, że należy zapłacić podatek VAT, nawet gdy nie prowadzi on działalności gospodarczej. Nie należy jednak dawać absolutnej wiary takiej interpretacji, gdyż nierzadko zdarza się, że Urzędy Skarbowe znajdują obowiązek podatkowy tam gdzie go absolutnie nie ma i być nie może.

Co należy brać pod uwagę odnosząc się do żądania Urzędu Skarbowego?

Nie należy jednak poddawać się arbitralnej ocenie Urzędu Skarbowego. Według orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 05.03.2009 r., aby można było obciążyć zbywcę nieruchomości podatkiem VAT należy wziąć pod uwagę szereg okoliczności dotyczących zarówno wcześniejszego nabycia tej nieruchomości, jak i jej sprzedaży. Sam fakt sprzedaży kilku nieruchomości nie powoduje uznania danej osoby za prowadzącą działalność gospodarczą, a co za tym idzie nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Jeśli zatem dana osoba prywatna zakupiła wcześniej kilka nieruchomości w celach prywatnych, a następnie zdecydowała się je sprzedać, to nie można mówić o prowadzeniu działalności gospodarczej. Także, gdy osoba fizyczna, która zakupiła wcześniej nieruchomość na cele prywatne, a następnie sprzedała kilka nieruchomości powstałych w wyniku podziału, nie będzie można obciążyć ją podatkiem VAT. Okolicznościami wykluczającymi uznanie danej osoby za prowadzącą działalność gospodarczą będzie także brak podejmowania dalszego działania w danym zakresie np. nabywania kolejnych nieruchomości w celu ich odsprzedaży.

Podsumowanie: Uznanie danej osoby za podatnika podatku VAT będzie jedynie możliwe, wtedy gdy z zachowania osoby sprzedającej nieruchomość wynikać będzie, że realizując tę sprzedaż działa i chce działać w charakterze handlowca, który oprócz tej sprzedaży ma zamiar kontynuować tego rodzaju sprzedaż - sprzedaż taka będzie opodatkowana VAT.

 

Uwaga

Poszukujemy do współpracy ambitnych studentów prawa, dziennikarstwa, reklamy internetowej, marketingu i informatyki, pragnących pomóc w rozwoju naszego magazynu opinii „Inwestuj w Nieruchomości” i portalu iwn.son.pl.

Zapewniamy możliwość zdobycia praktyki i doświadczenia zawodowego, a dla najlepszych przewidujemy możliwość zatrudnienia w przyszłości.