Magazyn Rynku Nieruchomości \

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Poradnik Elementy umowy najmu

Elementy umowy najmu

Email Drukuj

elementy umowy najmuUmowa najmu może być różnie sporządzona. Wzory umów, które możemy znaleźć w Internecie lub literaturze są daleko niewystarczające, aby uniknąć wielu kłopotów w sprawach spornych. Zawarte w nich jest pewne minimum, które wynika z przepisów prawa. Jednakże im więcej szczegółów zapiszemy w umowie, tym mniej będzie powodów do odmiennej interpretacji treści umowy na wypadek sporu.

Co musi być w umowie najmu mieszkania (to zwykle zawierają wzory umów)

 • Dane personalne osób zawierających umowę;
 • Opis przedmiotu najmu;
 • Okres najmu;
 • Czynsz najmu - wysokość;
 • Terminy;

Co warto mieć w umowie najmu (dodatkowo)

 • Szczegółowy opis stanu mieszkania na początku najmu;
 • Szczegółowy wykaz wyposażenia mieszkania (zdjęcia);
 • Sposób i terminy zapłaty czynszu najmu;
 • Sposób i terminy zapłaty opłat eksploatacyjnych;
 • Opis stanu zadłużenia i zobowiązań ciążących na mieszkaniu;
 • Obowiązki wynajmującego w czasie trwania najmu;
 • Obowiązki najemcy w czasie trwania najmu;
 • Opis stanu mieszkania w dniu zwrotu, po okresie najmu;
 • Sposób i termin wydania mieszkania po okresie najmu;
 • Sposób rozliczenia opłat eksploatacyjnych po okresie najmu;
 • Wysokość kaucji zabezpieczającej;
 • Opis, co wynajmujący może zrobić z kaucją i w jakim przypadku;
 • Sposób i termin rozliczenia kaucji;
 • Ustalenia na wypadek poczynionych szkód;
 • Wskazanie sądu właściwego dla rozpatrzenia sporu;
 • Zastrzeżenie dla wynajmującego możliwości wejścia i kontroli stanu mieszkania w trakcie najmu;
 • Możliwości wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym dla obu stron umowy;
 • Wskazanie miejsca wywiezienia rzeczy najemcy przy eksmisji;

Dodatkowych zapisów umownych może być więcej, w zależności od indywidualnych przypadków oraz szczególnych wymagań wynajmującego i najemcy.

Tak naprawdę każdą umowę najmu tworzy się – poza pewnymi stałymi elementami – dla każdego najmu inaczej. Nawet jednak w najlepszej umowie nie przewidzimy wszystkich przejawów kreatywności rodaków. Im mniej jednak nie uzgodnionych szczegółów, tym mniej ewentualnych kłopotów.