Magazyn Rynku Nieruchomości \

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Poradnik Samorządowe rozliczenia

Samorządowe rozliczenia

Email Drukuj

Poradnik - samorządowe rozliczeniaNabywając nieruchomości od samorządów musimy liczyć się z koniecznością pozyskania środków finansowych w dość krótkim czasie, a uchybienie wyznaczonym terminom może mieć dla nas spore finansowe skutki.

Czas w jakim będziemy musieli pozyskać gotówkę w dużej mierze uwarunkowany jest trybem w jakim nabywamy nieruchomość, od niego też zależy, czy termin zapłaty może nam zostać przedłużony, czy nie. Tylko jedno jest niezmienne: zapłacić trzeba przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej prawa do nieruchomości. Świadomość tego jest ważna, gdy środki na sfinansowanie zakupu zamierzamy pozyskać w formie kredytu. Dobrze jest sprawdzić swoją zdolność kredytową jeszcze przed podjęciem zobowiązania nabycia nieruchomości. Sprawdźmy też, czy bank w którym zamierzamy zaciągnąć kredyt, dokona wypłaty właściwej kwoty przed zawarciem umowy.


Dobrze jest sprawdzić swoją zdolność kredytową przed decyzją nabycia nieruchomości


O ile w przypadku bezprzetargowego nabycia nieruchomości  samorząd może okazać się elastyczny w wyznaczaniu terminu zapłaty, to w przypadku przetargu nie jest to już takie częste. W ciągu trzech tygodni od rozstrzygnięcia przetargu, jego zwycięzcy zostanie wyznaczony termin, nie krótszy niż siedem dni oraz miejsce zawarcia umowy przenoszącej prawa do nieruchomości. Konsekwencją nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie jest możliwość odstąpienia organizatora przetargu od zawarcia umowy i przepadek na jego rzecz wpłaconego wadium.

Nabywanie w trybie bezprzetargowym, co dotyczy wyłącznie kręgu uprawnionych do takiego nabycia, daje większe możliwości. W zasadzie dopóki operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego, na podstawie którego ustalono cenę nieruchomości pozostaje ważny, dopóty możemy liczyć na nabycie nieruchomości na przedstawionych warunkach finansowych.

Cena nieruchomości sprzedawanej bez przetargu może zostać rozłożona na raty. Wówczas przed umową notarialną należy dokonać wpłaty pierwszej raty. Oczywiście niespłacona część ceny podlegała będzie oprocentowaniu oraz zabezpieczeniu, w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki.


PODSTAWY PRAWNE:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.,nr 102, poz. 651 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108 ze zm.)

 

Uwaga

Poszukujemy do współpracy ambitnych studentów prawa, dziennikarstwa, reklamy internetowej, marketingu i informatyki, pragnących pomóc w rozwoju naszego magazynu opinii „Inwestuj w Nieruchomości” i portalu iwn.son.pl.

Zapewniamy możliwość zdobycia praktyki i doświadczenia zawodowego, a dla najlepszych przewidujemy możliwość zatrudnienia w przyszłości.