Magazyn Rynku Nieruchomości \

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Raporty, opinie, analizy Raport z rynku nieruchomości mieszkaniowych 2011

Raport z rynku nieruchomości mieszkaniowych 2011

Email Drukuj

domy jednorodzinneOpracował Adam Nitka na podstawie danych przekazanych przez pośredników w obrocie nieruchomościami: Mariolę Polak-Opyrchał z Bielska Białej, Roberta Kotwickiego z Jastrzębia Zdroju, Wojciecha Ruchałę z Raciborza, Adama Pochabę z Rybnika,
Ireneusza Szpalę z Tarnowskich Gór, Józefa Kufla z Żywca.

Rodzaj
nieruchomości

Ceny i tendencje Stan rynku w 2011r. Prognoza na 2012r
Bielsko Biała

działki

domy

mieszkania

110 – 260 zł/m2
- stabilizacja cen
220.000 – 2.300.000 zł
- spadek cen do 8%
2.100 – 5.600 zł/m2
- spadek cen do 10%
Bardzo mała liczba transakcji w segmencie domów. Rynek mieszkaniowy względnie stabilny. Lekkie ożywienie na rynku nieruchomości
komercyjnych, zwłaszcza gruntów.
Raczej bez radykalnej zmiany koniunktury. Planowane obostrzenia w udzielaniu kredytów spowodują zmniejszenie ilości
transakcji na rynku mieszkaniowym, a to pewnie spowoduje dalsza obniżkę cen.
Gliwice działki

domy

mieszkania

120 – 290 zł/m2
- spadek cen do 15%
350.000 – 1.050.000 zł
- spadek cen do 10%
2.700 – 4.500 zł/m2
- spadek cen do 15%
Znaczny spadek ilości zawartych transakcji. Sprzedają się oferty najtańsze w obniżonych cenach. Bez zmian w warunkach udzielania kredytów – zapowiada się dalsza stagnacja i obniżka cen chyba, że klienci zaczną wycofywać lokaty z banków i inwestować w nieruchomości
Jastrzębie
Zdrój
działki

domy

mieszkania

39 – 80 zł/m2
Ceny stabilne
160.000 – 260.000 zł
- spadek cen do 30%
2.214 – 2.818 zł/m2

Nastrój wśród sprzedających charakteryzuje się oporem przed obniżką cen, choć zastój i brak zainteresowania wymusza na nich zmiany. Kupujący częściej oglądają nieruchomości niż kupują, wstrzymują się z podjęciem decyzji. Ilość transakcji w tendencji spadkowej podobnie jak ceny nieruchomości.
Racibórz działki

domy

mieszkania

25 – 150 zł/m2
- spadek cen do 10%
95.000 – 650.000 zł
- spadek cen do 10%
1.400 – 3.000 zł/m2
- spadek cen do 50%
Sprzedający nie potrafią sprzedać swoich nieruchomości. Na rynku panuje nadpodaż. Coraz mniej Kupujących posiada zdolność kredytową. Pojawiają się Kupcy uciekający z gotówką z banków. Inwestują w nieruchomości. Zwiększenie podaży, spadek cen sprzedawanych nieruchomości, mniejsza ilość klientów ze zdolnością kredytową Niepewność
gospodarcza w Europie powoduje
incydentalne zakupy nieruchomości przez osoby uciekające z gotówka z banków
Rybnik działki

domy

mieszkania

50 – 120 zł/m2
Stabilizacja cen
200.000 – 500.000 zł
Spadek cen do 10%
1900 – 2500 zł/m2
Spadek cen do 15%
Nastrój wśród sprzedających – fatalny, duża nadpodaż ofert, oczekiwanie na zwyżkę cen: Wśród kupujących oczekiwanie na jeszcze większą korektę cen w dół i nadzieja na odstąpienie od planów ograniczenia polityki kredytowej przez KNF (zmiana na stanowisku Szefa i jego zapowiedzi) Lekka zwyżka koniunktury w związku z sytuacją na rynku eurolandu i koniecznością
lokowania nadwyżek w bezpieczne nieruchomości – za wyjątkiem domów jednorodzinnych
Tarnowskie
Góry
działki

domy

mieszkania

80 – 160 zł/m2
Spadek cen do 10%
200.000 – 690.000 zł
Spadek cen do 15%
1.600 – 3.200 zł/m2
Spadek cen do 15%
Nastrój na rynku nieruchomości: Wśród sprzedających; pesymistyczny - duża podaż w związku z tym trudniejsza sprzedaż. Wśród kupujących; pesymistyczny - problemy z uzyskaniem
kredytu hipotecznego na zakup
Nie powinno być żadnych większych wzrostów ani obniżek. Rynek będzie kształtował się na podobnym poziomie co w tym roku.
Żywiec działki

domy

mieszkania

12 – 250 zł
średnie ceny stabilne
60.000 – 440.000 zł
średnie ceny stabilne
1650 – 4500 zł/m2
średnie ceny stabilne
Wśród sprzedających; przybywa ofert, mało transakcji, zaczynają obniżać ceny.
Wśród kupujących mały popyt, szukają okazji
Ponieważ sprzedający dojrzewają do obniżania cen, może to spowodować lekkie ożywienie na rynku.
 

Uwaga

Poszukujemy do współpracy ambitnych studentów prawa, dziennikarstwa, reklamy internetowej, marketingu i informatyki, pragnących pomóc w rozwoju naszego magazynu opinii „Inwestuj w Nieruchomości” i portalu iwn.son.pl.

Zapewniamy możliwość zdobycia praktyki i doświadczenia zawodowego, a dla najlepszych przewidujemy możliwość zatrudnienia w przyszłości.