Magazyn Rynku Nieruchomości \

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Raporty, opinie, analizy Raport z rynku nieruchomości mieszkaniowych 2011

Raport z rynku nieruchomości mieszkaniowych 2011

Email Drukuj

domy jednorodzinneOpracował Adam Nitka na podstawie danych przekazanych przez pośredników w obrocie nieruchomościami: Mariolę Polak-Opyrchał z Bielska Białej, Roberta Kotwickiego z Jastrzębia Zdroju, Wojciecha Ruchałę z Raciborza, Adama Pochabę z Rybnika,
Ireneusza Szpalę z Tarnowskich Gór, Józefa Kufla z Żywca.

Rodzaj
nieruchomości

Ceny i tendencje Stan rynku w 2011r. Prognoza na 2012r
Bielsko Biała

działki

domy

mieszkania

110 – 260 zł/m2
- stabilizacja cen
220.000 – 2.300.000 zł
- spadek cen do 8%
2.100 – 5.600 zł/m2
- spadek cen do 10%
Bardzo mała liczba transakcji w segmencie domów. Rynek mieszkaniowy względnie stabilny. Lekkie ożywienie na rynku nieruchomości
komercyjnych, zwłaszcza gruntów.
Raczej bez radykalnej zmiany koniunktury. Planowane obostrzenia w udzielaniu kredytów spowodują zmniejszenie ilości
transakcji na rynku mieszkaniowym, a to pewnie spowoduje dalsza obniżkę cen.
Gliwice działki

domy

mieszkania

120 – 290 zł/m2
- spadek cen do 15%
350.000 – 1.050.000 zł
- spadek cen do 10%
2.700 – 4.500 zł/m2
- spadek cen do 15%
Znaczny spadek ilości zawartych transakcji. Sprzedają się oferty najtańsze w obniżonych cenach. Bez zmian w warunkach udzielania kredytów – zapowiada się dalsza stagnacja i obniżka cen chyba, że klienci zaczną wycofywać lokaty z banków i inwestować w nieruchomości
Jastrzębie
Zdrój
działki

domy

mieszkania

39 – 80 zł/m2
Ceny stabilne
160.000 – 260.000 zł
- spadek cen do 30%
2.214 – 2.818 zł/m2

Nastrój wśród sprzedających charakteryzuje się oporem przed obniżką cen, choć zastój i brak zainteresowania wymusza na nich zmiany. Kupujący częściej oglądają nieruchomości niż kupują, wstrzymują się z podjęciem decyzji. Ilość transakcji w tendencji spadkowej podobnie jak ceny nieruchomości.
Racibórz działki

domy

mieszkania

25 – 150 zł/m2
- spadek cen do 10%
95.000 – 650.000 zł
- spadek cen do 10%
1.400 – 3.000 zł/m2
- spadek cen do 50%
Sprzedający nie potrafią sprzedać swoich nieruchomości. Na rynku panuje nadpodaż. Coraz mniej Kupujących posiada zdolność kredytową. Pojawiają się Kupcy uciekający z gotówką z banków. Inwestują w nieruchomości. Zwiększenie podaży, spadek cen sprzedawanych nieruchomości, mniejsza ilość klientów ze zdolnością kredytową Niepewność
gospodarcza w Europie powoduje
incydentalne zakupy nieruchomości przez osoby uciekające z gotówka z banków
Rybnik działki

domy

mieszkania

50 – 120 zł/m2
Stabilizacja cen
200.000 – 500.000 zł
Spadek cen do 10%
1900 – 2500 zł/m2
Spadek cen do 15%
Nastrój wśród sprzedających – fatalny, duża nadpodaż ofert, oczekiwanie na zwyżkę cen: Wśród kupujących oczekiwanie na jeszcze większą korektę cen w dół i nadzieja na odstąpienie od planów ograniczenia polityki kredytowej przez KNF (zmiana na stanowisku Szefa i jego zapowiedzi) Lekka zwyżka koniunktury w związku z sytuacją na rynku eurolandu i koniecznością
lokowania nadwyżek w bezpieczne nieruchomości – za wyjątkiem domów jednorodzinnych
Tarnowskie
Góry
działki

domy

mieszkania

80 – 160 zł/m2
Spadek cen do 10%
200.000 – 690.000 zł
Spadek cen do 15%
1.600 – 3.200 zł/m2
Spadek cen do 15%
Nastrój na rynku nieruchomości: Wśród sprzedających; pesymistyczny - duża podaż w związku z tym trudniejsza sprzedaż. Wśród kupujących; pesymistyczny - problemy z uzyskaniem
kredytu hipotecznego na zakup
Nie powinno być żadnych większych wzrostów ani obniżek. Rynek będzie kształtował się na podobnym poziomie co w tym roku.
Żywiec działki

domy

mieszkania

12 – 250 zł
średnie ceny stabilne
60.000 – 440.000 zł
średnie ceny stabilne
1650 – 4500 zł/m2
średnie ceny stabilne
Wśród sprzedających; przybywa ofert, mało transakcji, zaczynają obniżać ceny.
Wśród kupujących mały popyt, szukają okazji
Ponieważ sprzedający dojrzewają do obniżania cen, może to spowodować lekkie ożywienie na rynku.