Magazyn Rynku Nieruchomości \

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Raporty, opinie, analizy Gliwice – raport z rynku domów jednorodzinnych

Gliwice – raport z rynku domów jednorodzinnych

Email Drukuj

Raport z Rynku Nieruchomości - Mieszkania w GliwicachDomy jednorodzinne Gliwice styczeń 2016 – maj 2017

W okresie minionych 17 miesięcy w Gliwicach sprzedane zostało 168 domów.

Na liczbę tą składa się:

A. 135 domów używanych (z rynku wtórnego), w tym:

 • 4 domy w cenie powyżej 1.000.000 zł;
 • 12 domów w przedziale 600.000 – 1.000.000 zł;
 • 107 domów w przedziale 200.000 – 600.000 zł;
 • 12 domów w cenie poniżej 200.000 zł

Najtańszy dom w cenie 120.000 zł został sprzedany w dzielnicy Bojków.
Najdroższy dom w cenie 1.300.000 zł został sprzedany w dzielnicy Żerniki.

B. 33 domy nowe, niewykończone (tzw. stan deweloperski), w tym:

 • 2 domy w cenie powyżej 500.000 zł;
 • 27 domów w przedziale 300.000 – 500.000 zł;
 • 4 domy w cenie poniżej 300.000 zł

Najtańszy dom w cenie 222.000 zł sprzedano w dzielnicy Stare Łabędy.
Najdroższy dom w cenie 555.000 zł sprzedano w dzielnicy Żerniki.

Wymienione powyżej ceny oraz ilości domów sprzedanych, są liczbami rzeczywistymi pochodzącymi z aktów notarialnych zawartych transakcji sprzedaży i odzwierciedlają faktyczny popyt oraz możliwości finansowe mieszkańców Gliwic.

Tymczasem podaż domów na terenie Gliwic w oparciu o liczby pochodzące z Internetu z 2 najpopularniejszych portali internetowych w dniu 20 lipca 2017r. wygląda następująco:

GRATKA - 783 domy do sprzedania  (708 domów używanych oraz 75 od deweloperów)
OTODOM - 593 domy do sprzedania  (517 domów używanych oraz 76 od deweloperów)

Najtańszy dom używany w cenie 110.000 zł oferowany jest w dzielnicy Ostropa.
Najdroższy dom używany oferowany jest w cenie 2.690.000 zł w dzielnicy Ostropa.

Najtańszy dom od dewelopera w cenie 279.000 zł oferowany jest w dzielnicy Bojków.
Najdroższy dom od dewelopera w cenie 645.000 zł oferowany jest w dzielnicy Sikornik.

Dane pochodzące z Internetu obarczone są dezinformacją lub wręcz świadomymi kłamstwami:

 • Ceny są odzwierciedleniem marzeń właścicieli, a nie aktualnego stanu rynku;
 • Ilość ofert sprzedaży w internecie jest zawyżona, gdyż wielu pośredników oferuje do sprzedaży te same domy. Jest to efekt braku standardu wyłączności wśród pośredników;
 • Zakłamane są lokalizacje oferowanych nieruchomości, a więc czynnik, który ma największy wpływ na cenę nieruchomości. Oferujący chcą w ten sposób uzasadnić zawyżoną cenę nieruchomości. Przykład: 
  - Jako najdroższy dom w Gliwicach w cenie 4.999.999 zł wystawiony jest dom położony (jak wynika z opisu) w Rudach Raciborskich, a więc 25 km od Gliwic
  - Inny przykład – jako dom w Gliwicach wystawiono dom w okolicy jeziora Pogoria, a więc 40 km od Gliwic.

Podsumowanie:

Porównując ilość domów sprzedanych z ilością domów wystawionych do sprzedaży, jasno wynika, że podaż domów znacznie przewyższa możliwości mieszkańców Gliwic, a więc ceny na pewno nie ulegną zwiększeniu w najbliższym czasie, bo będą o nich decydować kupujący, a raczej ich zasoby finansowe lub zdolność kredytowa.

Analizy cen transakcyjnych na podstawie bazy danych rzeczoznawców majątkowych dokonał - Józef Kufel
Raport opracował - Adam Nitka
Partnerzy Grupy Specjaliści od Nieruchomości

W okresie minionych 17 miesięcy w Gliwicach sprzedane zostało 168 domów