Magazyn Rynku Nieruchomości \

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Reklama w magazynie IwN
Reklama w magazynie Inwestuj w Nieruchomości

Trafiamy idealnie w cel!

Inwestuj w Nieruchomości, to branżowy miesięcznik poświęcony rynkowi nieruchomości istniejący na rynku od ponad 10 lat. Grupę docelową miesięcznika tworzą:

  • związani doraźnie z rynkiem nieruchomości - inwestorzy, sprzedający i kupujący nieruchomości oraz osoby poszukujące usług świadczonych dla posiadaczy nieruchomości;
  • związani zawodowo z rynkiem nieruchomości - pośrednicy, rzeczoznawcy, zarządcy, firmy świadczące usługi dla właścicieli nieruchomości;

Nakład 10 000 egzemplarzy, format 235 x 324 mm

Unikalny kolportaż:

Nakład rozchodzący się w całości dzięki specjalnemu systemowi dystrybucji, który podlega kontroli i rozliczeniu przez Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy. Sieć sprzedaży największych kolporterów oraz własny kolportaż poprzez biura nieruchomości.

Tytuł „Inwestuj w nieruchomości” to skuteczny i ekonomiczny instrument marketingowy, który trafia precyzyjnie w grupę docelową uczestników rynku nieruchomości.

Poniższe pliki PDF zawierają cennik oraz zamówienie emisji reklamy.

Cennik reklam

Zamówienie emisji reklamy

 Uwaga

Poszukujemy do współpracy ambitnych studentów prawa, dziennikarstwa, reklamy internetowej, marketingu i informatyki, pragnących pomóc w rozwoju naszego magazynu opinii „Inwestuj w Nieruchomości” i portalu iwn.son.pl.

Zapewniamy możliwość zdobycia praktyki i doświadczenia zawodowego, a dla najlepszych przewidujemy możliwość zatrudnienia w przyszłości.