Magazyn Rynku Nieruchomości \

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Poradnik
Poradnik

Samorządowe rozliczenia

Email Drukuj

Poradnik - samorządowe rozliczeniaNabywając nieruchomości od samorządów musimy liczyć się z koniecznością pozyskania środków finansowych w dość krótkim czasie, a uchybienie wyznaczonym terminom może mieć dla nas spore finansowe skutki.

Czas w jakim będziemy musieli pozyskać gotówkę w dużej mierze uwarunkowany jest trybem w jakim nabywamy nieruchomość, od niego też zależy, czy termin zapłaty może nam zostać przedłużony, czy nie. Tylko jedno jest niezmienne: zapłacić trzeba przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej prawa do nieruchomości. Świadomość tego jest ważna, gdy środki na sfinansowanie zakupu zamierzamy pozyskać w formie kredytu. Dobrze jest sprawdzić swoją zdolność kredytową jeszcze przed podjęciem zobowiązania nabycia nieruchomości. Sprawdźmy też, czy bank w którym zamierzamy zaciągnąć kredyt, dokona wypłaty właściwej kwoty przed zawarciem umowy.

Więcej…
 

Trzeba policzyć

Email Drukuj

Trzeba policzyć - opłacalność najmu mieszkaniaWokół opłacalności  najmu mieszkań krążą różne mity, często poparte przykładami z innych krajów. Jak jest naprawdę?

Nie ma na to pytanie jednej uniwersalnej odpowiedzi. Aby to ocenić, trzeba uwzględnić, oprócz kosztów nabycia i wyposażenia mieszkania, wysokość przychodów z czynszu oraz ryzyko związane z wynajmem. Sytuacją idealną jest kupić tanio, wynająć drogo i bez ryzyka. Ale idealnych sytuacji nie ma.

Więcej…
 

Jak długo żyje nieruchomość?

Email Drukuj

Jak długo żyje nieruchomość?Przed nabyciem nieruchomości sprawdzamy zazwyczaj jej stan prawny, techniczny czy też użytkowy, ale prawie nigdy nie zastanawiamy się nad jej wartością w aspekcie cyklu życia produktu, jakim nieruchomość również jest.

Więcej…
 

Elementy umowy najmu

Email Drukuj

elementy umowy najmuUmowa najmu może być różnie sporządzona. Wzory umów, które możemy znaleźć w Internecie lub literaturze są daleko niewystarczające, aby uniknąć wielu kłopotów w sprawach spornych. Zawarte w nich jest pewne minimum, które wynika z przepisów prawa. Jednakże im więcej szczegółów zapiszemy w umowie, tym mniej będzie powodów do odmiennej interpretacji treści umowy na wypadek sporu.

Więcej…
 

Wcale nie takie złe!!!

Email Drukuj

użytkowanie wieczysteWieczyste użytkowanie, jako prawo do dysponowania nieruchomością, swymi korzeniami sięga starożytnego Rzymu, w którym znano emfiteuzę – dziedziczne i zbywalne prawo trwałego (wieczystego) użytkowania cudzego terenu za opłatą daniny. Chybiony jest także argument, jakoby prawo takie nie funkcjonowało w krajach europejskich. Wystarczy bowiem wskazać, występujące we Francji, dzierżawę wieczystą i dzierżawę w celu zabudowy oraz prawo zabudowy w Niemczech, które w istocie pełnią rolę podobną do wieczystego użytkowania w prawie polskim.

Więcej…
 

Wynajmować, czy nie wynajmować?

Email Drukuj

wynajmować czy nie wynajmować wątplitości...czyli wątpliwości związane z wynajęciem mieszkania.

Zapewne każdy kto ma zamiar wynająć mieszkanie osobie trzeciej ma istotne wątpliwości co do słuszności swojej decyzji. Wpuszczenie obcych osób do własnego lokalu może budzić poważne rozterki i obawy o swój dobytek. Nigdy nie można być pewnym jaką osobą jest najemca i jak będzie postępował wobec wynajmującego oraz jego mieszkania. Czy oznacza to, że należy zrezygnować z wynajmowania lokalu w obawie przed nieuczciwym najemcą? W celu rozstrzygnięcia tego problemu przyjrzyjmy się najczęstszym zadawanym przez wynajmujących pytaniom związanych z ich obawami.

Więcej…
 


Strona 1 z 4

Uwaga

Poszukujemy do współpracy ambitnych studentów prawa, dziennikarstwa, reklamy internetowej, marketingu i informatyki, pragnących pomóc w rozwoju naszego magazynu opinii „Inwestuj w Nieruchomości” i portalu iwn.son.pl.

Zapewniamy możliwość zdobycia praktyki i doświadczenia zawodowego, a dla najlepszych przewidujemy możliwość zatrudnienia w przyszłości.